Ασφάλεια

 

Τα μέτρα ασφάλειας στο εργοτάξιο


 

Η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότητα είναι αγαθά ανεκτίμητα , που πρέπει να προστατεύονται από κινδύνους που προκύπτουν από αμέλεια ή «οικονομία».


Η νομοθεσία επιβάλλει τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο εργοτάξιο που αποσκοπούν :

  • Στην προστασία των εργαζομένων στο εργοτάξιο από πτώση , χτύπημα, ηλεκτροπληξία ή άλλο ατύχημα.
  • Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των περιοίκων και περαστικών από εκσκαφές ,κατεδαφίσεις , πτώση αντικειμένων κλπ.
  • Τα μέτρα ασφάλειας στο εργοτάξιο υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα μηχανικό , αλλά φέρει ευθύνη και ο ιδιοκτήτης .

Τα μέτρα αυτά είναι ενδεικτικά :

  • Περίφραξη του εργοταξίου και πινακίδα απαγόρευσης εισόδου
  • Εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας των εργαζομένων (κράνη, μπότες , γάντια κλπ ) ανάλογα με την εκτελούμενη εργασία.
  • Προστασία από πτώσεις (ζώνες ασφαλείας, κιγκλιδώματα, φράξιμο ανοιγμάτων και φρεατίων ).
  • Εξουδετέρωση των κινδύνων από το ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Ευστάθεια σκαλωσιάς , διαδρόμων εργασίας, πρανών εκσκαφής κλπ.
  • Μέτρα προστασίας των γειτονικών κατοικιών όταν γίνονται εκσκαφές , κατεδαφίσεις κλπ.

 

Ιστορικό

Ιστορικό

Οι ιδρυτές της εταιρίας είναι μια ομάδα μηχανικών με πείρα στο χώρο των μελετών, κατασκευών και διαχείρισης ακινήτων.

Στρατιγική

Στρατιγική

Με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος ο στόχος και η φιλοσοφία της CP construction αποτελεί...

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότητα είναι αγαθά ανεκτίμητα , που πρέπει να προστατεύονται από...