Ιστορικό της εταιρείας

 


 

Τεχνική εταιρία cpconstructions projects

Η CP constructions projects ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010. Οι ιδρυτές της εταιρίας είναι μια ομάδα μηχανικών με πείρα στο χώρο των μελετών, κατασκευών και διαχείρισης ακινήτων. Η εταιρία αποτέλει συνέχεια του γραφείου του Ιωάννη Παπαχρήστου το οποίο είχε παρουσία στον κατασκευαστικό τομέα και σε δημόσια έργα τα τελευταία 30 χρόνια. Με την αξιοποίηση της ατομικής εμπειρίας σε έργα αυξημένων απαιτήσεων και της συλλογικής εργασίας η CP αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επίβλεψη τόσο συμβατικών όσο και σύνθετων κατασκευών.

Με εκτίμηση,
Παπαχρήστος Ι. Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός


Παπαχρήστος Ι. Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Ιστορικό

Ιστορικό

Οι ιδρυτές της εταιρίας είναι μια ομάδα μηχανικών με πείρα στο χώρο των μελετών, κατασκευών και διαχείρισης ακινήτων.

Στρατιγική

Στρατιγική

Με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος ο στόχος και η φιλοσοφία της CP construction αποτελεί...

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότητα είναι αγαθά ανεκτίμητα , που πρέπει να προστατεύονται από...