Συντηρήσεις Κτιρίων / Τεχνική Εξυπηρέτηση

Υπηρεσίες

Από την αλλαγή ενός τζαμιού, ενός κουφώματος, την επίλυση οποιουδήποτε ηλεκτρολογικού ή υδραυλικού προβλήματος μέχρι τον χρωματισμό όψεων, στεγανοποιήσεις ταρατσών-υπογείων, χτισίματα, γκρεμίσματα, ξυλουργικές εργασίες.ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ